Σπίτι

Μπάνια του Μπέκι

Προωθούμε την αυτονομία και την αξιοπρέπεια για τους ανθρώπους που ζουν ως πρόσφυγες σε ένα γυναικείο κέντρο

*all donations will be processed through When We Band Together.

Αυτό που κάνουμε

Μάθετε περισσότερα για τη δουλειά μας με οικογένειες που ζουν σήμερα στο στρατόπεδο προσφύγων Μαυροβούνι, στη Λέσβο.

Γνωρίστε την ομάδα μας

Το Becky's Bathhouse είναι ένα γυναικείο διαστημικό διάστημα που διευθύνεται από γυναίκες στο νησί της Λέσβου στην Ελλάδα.


“We may not speak the same language or have the same religion, but that doesn’t matter. Here, there is no black, no white – just if I feel pain you will feel it with me because you are a woman.”

– Somali Woman, age 18

elΕλληνικά